© DR.DOBOHELSERÅD ENK - BabyVac ® Norge
Vi     håper     du     finner     svar     på     spørsmålene     dine.     Hvis     ikke,     er     du     velkommen     til     å     ta     kontakt     med     oss.     Vennligst     send   e-post   til   :
info@babyvac.no eller følg oss på Facebook
Takket være øre og hals/ØNH spesialist og phoniater Dr. Julianna Geller, kan vi hjelpe. Vi takker henne for det.
Ofte stilte spørsmål om Baby-Vac® Nasal Aspirator
„Er det ikke altfor drastisk å rense en babys nese med en støvsuger?”
Nei, det er det ikke. Ettersom apparatet suger ved hjelp av støvsugeren, men ikke med sin styrke. Apparatet justerer seg selv. Støvsugeren gjør
det mulig å ha en kontinuerlig sugeeffekt så alle nesesekret kan fjernes fra nesen.
„Gjør det vondt å bruke Baby-Vac® Nasal Aspirator? Er det ubehagelig?”
Barn liker vanligvis ikke om noen rører nesen deres, men en øreverk og andre komplikasjoner kan være mer alvorlig. Hvis sekret ikke fjernes
ordentlig ved hjelp av Baby Vac, er det mer sannsynlig å utvikle komplikasjoner.
„Kan Baby-Vac® Nasal Aspiratorbrukes på spedbarn?”
Ja,   selvfølgelig.   Hovedsakelig   brukes   det   hvis   barnet   ikke   kan   puste   gjennom   nesen   eller   hvis   nesen   blir   tett.   Når   en   baby   ikke   kan   puste
gjennom munnen, kan det verken suge eller sove.
„Hvor ofte bør Baby-Vac® Nasal Aspiratorbrukes?”
Så ofte som barnet er snufset eller hans / hennes nese trenger å bli pusset.
„Er det noen bivirkninger av Baby-Vac® Nasal Aspirator?”
Nei, det er det ikke. I likhet med når man pusser nesen.
„Er det nødvendig å bruke en støvsuger?”
Ja, fordi sekretet ikke kan fjernes fra nesehulen uten en kontinuerlig sug.
„Er barn redd for Baby-Vac® Nasal Aspirator?”
Det kommer an på barnet. Noen av dem er redd i begynnelsen, men senere blir de vant til det. Noen barn prøver selv å bruke det alene, men
det er bedre hvis foreldrene bruker apparatet.
„Er prosedyren steril nok?”
Baby-Vac® Nasal Aspiratortrenger ikke å være steril. Det er nok å sterilisere sugestykket (A) ved å sette den i kokende vann innimellom. Ved
kontinuerlig bruk er det nok å vaske hele apparatet med varmt såpevann og skyll det.

Artikler om Baby-Vac® Nasal Aspirator

Hvorfor hoster barnet hvis han/hun har ikke rennende nese?
På grunn av anatominske grunner sekretet kan flytte bakover lettere enn mot neseborene i ansiktet. Sekretet som strømmer til svelget, gjør at
barnet hoster. Jo yngre barnet er, jo kortere og rettere hans/hennes tube mellom svelget og øret. Når barnet hoster strømmende sekretet, kan
det hostes inn i mellomøret, og det kan føre til mellomørebetennelse.
Punktering av øret eller antibiotikakur kan unngås ved regelmessig bruk av Baby-Vac® Nasal Aspirator.
Spedbarn   kan   ikke   puste   gjennom   munnen,   babyer   kan   ikke   suge   hvis   nesen   er   blokkert,   og   dette   er   grunnen   til   at   det   er   svært   viktig   å   holde
nesehulen klar.
© DR.DOBOHELSERÅD ENK - BabyVac ® Norge
Vi         håper         du         finner         svar         på    
spørsmålene     dine.     Hvis     ikke,     er     du  
velkommen     til     å     ta     kontakt     med     oss.  
Vennligst                 send         e-post         til         :
info@babyvac.no       eller       følg       oss      
Facebook
Takket   være   øre   og   hals/ØNH   spesialist   og
phoniater     Dr.     Julianna     Geller,     kan     vi
hjelpe. Vi takker henne for det.
Ofte stilte spørsmål om Baby-Vac® Nasal
Aspirator
„Er   det   ikke   altfor   drastisk   å   rense   en
babys nese med en støvsuger?”
Nei, det er det ikke. Ettersom apparatet
suger ved hjelp av støvsugeren, men ikke
med sin styrke. Apparatet justerer seg selv.
Støvsugeren gjør det mulig å ha en
kontinuerlig sugeeffekt så alle nesesekret
kan fjernes fra nesen.
„Gjør    det    vondt    å    bruke    Baby-Vac®
Nasal Aspirator? Er det ubehagelig?”
Barn liker vanligvis ikke om noen rører
nesen deres, men en øreverk og andre
komplikasjoner kan være mer alvorlig. Hvis
sekret ikke fjernes ordentlig ved hjelp av
Baby Vac, er det mer sannsynlig å utvikle
komplikasjoner.
„Kan                 Baby-Vac®                 Nasal
Aspiratorbrukes på spedbarn?”
Ja,   selvfølgelig.   Hovedsakelig   brukes   det   hvis
barnet   ikke   kan   puste   gjennom   nesen   eller
hvis   nesen   blir   tett.   Når   en   baby   ikke   kan
puste    gjennom    munnen,    kan    det    verken
suge eller sove.
„Hvor     ofte     bør     Baby-Vac®     Nasal
Aspiratorbrukes?”
Så ofte som barnet er snufset eller hans /
hennes nese trenger å bli pusset.
„Er    det    noen    bivirkninger    av    Baby-
Vac® Nasal Aspirator?”
Nei, det er det ikke. I likhet med når man
pusser nesen.
„Er      det      nødvendig      å      bruke      en
støvsuger?”
Ja, fordi sekretet ikke kan fjernes fra
nesehulen uten en kontinuerlig sug.
„Er    barn    redd    for    Baby-Vac®    Nasal
Aspirator?”
Det kommer an på barnet. Noen av dem er
redd i begynnelsen, men senere blir de vant
til det. Noen barn prøver selv å bruke det
alene, men det er bedre hvis foreldrene
bruker apparatet.
„Er prosedyren steril nok?”
Baby-Vac® Nasal Aspiratortrenger ikke å
være steril. Det er nok å sterilisere
sugestykket (A) ved å sette den i kokende
vann innimellom. Ved kontinuerlig bruk er
det nok å vaske hele apparatet med varmt
såpevann og skyll det.

Artikler om Baby-Vac® Nasal

Aspirator

Hvorfor    hoster    barnet    hvis    han/hun
har ikke rennende nese?
På grunn av anatominske grunner sekretet
kan flytte bakover lettere enn mot
neseborene i ansiktet. Sekretet som
strømmer til svelget, gjør at barnet hoster.
Jo yngre barnet er, jo kortere og rettere
hans/hennes tube mellom svelget og øret.
Når barnet hoster strømmende sekretet,
kan det hostes inn i mellomøret, og det kan
føre til mellomørebetennelse.
Punktering   av   øret   eller   antibiotikakur   kan
unngås   ved   regelmessig   bruk   av   Baby-Vac®
Nasal Aspirator.
Spedbarn   kan   ikke   puste   gjennom   munnen,
babyer   kan   ikke   suge   hvis   nesen   er   blokkert,
og   dette   er   grunnen   til   at   det   er   svært   viktig
å holde nesehulen klar.