© DR.DOBOHELSERÅD ENK - BabyVac ® Norge

Baby-Vac ® Nasal Aspirator

Velkommen til hjemmesiden vår. Her skal vi informere deg om bruk av Arianna Baby-Vac® Nasal Aspirator og artikler som er relatert til dette produktet. Vi håper at vår side kommer til å tilfredsstille nysgjerrigheten din og fjerner enhver tvil. Vennligst les vår Ofte Stilte Spørsmål (FAQ) side, der kan du finne svar på mange vanlige spørsmål.
Introduksjon
Arianna    Baby-Vac®    Nasal    Aspirator    ble    oppfunnet    i    Ungarn    i    1995.    Baby-Vac®    Nasal    Aspirator    bidrar    til    å    løse    følgende
luftveisinfeksjons   problemene   som   er   knyttet   til   spedbarn:   nese,   bihuler   og   lungebetennelse   og   de   som   er   plaget   med   kronisk
ørebetennelse.
Kliniske   studier   ble   fullført   i   Østerrike   og   produktet   ble   TUV   og   ISO   registrert   i   Tyskland.   På   grunn   av   sin   utrolige   suksess   er   det  
tilgjengelig     i     hele     Europa,Finnland,     Canada,New     Zealand,Mexico     ,     USA,     Tyrkiet     Sør     Afrika,
Storbritannia osv .
Vinner av „Beste PRODUKT FRA 2005” Fra Livskvalitet Omnimedia i Canada
Winner of the "BEST PRODUCT OF 2005" From Quality Of Life Omnimedia in Canada
En rennende nese - Viktigheten av å suge ut nesesekretet
En   rennende   nese   for   babyer   og   småbarn   er   svært   vanlig.   Gjennomsnitt   lider   småbarn   av   forkjølelse   med   rennende   nese   seks   ganger   i
året.   Denne   sykdommen   er   en   betennelse   i   slimhinne   i   nese   sinus   (rhinitt),   som   ofte   forårsakes   av   virusinfeksjon.   Blir   det   ikke   behandlet
på   en   riktig   måte   og   til   riktig   tid,   vil   nesesekretet   bli   et   godt   underlag   for   bakterier.   I   dette   tilfellet   vil   det   vannaktige   sekretet   blir   tett,
purulent   og   det   kan   føre   til   luftveissykdommer   og   komplikansjoner   som   for   eks.   mellomøret   betennelse,   bihulbetennelse   og   bronkitt.
Spedbarn eller småbarn kan puste kun gjennom nesen, så hvis de har tett nese, er de mer utsatt for luftveisinfeksjoner.
For   å   hindre   eller   unngå   ubehag   og   luftveislidelser,   må   nesesekretet   fjernes   først.   Eldre   barn   er   i   stand   til   å   pusse   nesen,   men   spedbarn
og småbarn er for små til å klare det selv og Baby-Vac® Nasal Aspiratorer et perfekt valg for det.
Om det er ingen snørr i oppsamlingssylinder ved bruk av Baby-Vac® Nasal Aspirator, må suget stoppes.
En   oppsvulmende   slimhinne   kan   også   føre   til   sekret   som   selvfølgelig   kan   ikke   fjernes   ved   å   suge.   Om   en   forskjølelse   tar   lenger   tid   enn
noen få dager, må det sjekkes av en lege. Det kan være evt. allergi, falske mandler eller eventuelle komplikasjoner som må utelukkes.
Dessuten   bruk   av   Baby-Vac®   Nasal   Aspiratornesedråper,   antiphlogistics,   vitaminer   kan   være   nødvendig.   Antibiotika   trenges   kun   ved   lege
anbefaling.
Tested, and Preferred by UNIVERSITAT ULM KLINIK
Notified on the Ministry of Health Medsafe Database
© DR.DOBOHELSERÅD ENK - BabyVac ® Norge

Baby-Vac ®

Nasal Aspirator

Velkommen til hjemmesiden vår. Her skal vi informere deg om bruk av Arianna Baby- Vac® Nasal Aspirator og artikler som er relatert til dette produktet. Vi håper at vår side kommer til å tilfredsstille nysgjerrigheten din og fjerner enhver tvil. Vennligst les vår Ofte Stilte Spørsmål (FAQ) side, der kan du finne svar på mange vanlige spørsmål.
Introduksjon
Arianna     Baby-Vac®     Nasal     Aspirator     ble
oppfunnet   i   Ungarn   i   1995.   Baby-Vac®   Nasal
Aspirator      bidrar      til      å      løse      følgende
luftveisinfeksjons       problemene       som       er
knyttet     til     spedbarn:     nese,     bihuler     og
lungebetennelse   og   de   som   er   plaget   med
kronisk ørebetennelse.
Kliniske    studier    ble    fullført    i    Østerrike    og
produktet     ble     TUV     og     ISO     registrert     i
Tyskland.   På   grunn   av   sin   utrolige   suksess   er
det    nå    tilgjengelig    i    hele    Europa,Finnland,
Canada,New   Zealand,Mexico   ,   USA,   Tyrkiet
Sør Afrika, Storbritannia osv .
Vinner   av   „Beste   PRODUKT   FRA   2005”   Fra
Livskvalitet Omnimedia i Canada
Winner   of   the   "BEST   PRODUCT   OF     2005"
From    Quality    Of    Life    Omnimedia          in
Canada
En        rennende        nese        -
Viktigheten     av     å     suge     ut
nesesekretet
En   rennende   nese   for   babyer   og   småbarn   er
svært   vanlig.   Gjennomsnitt   lider   småbarn   av
forkjølelse   med   rennende   nese   seks   ganger   i
året.    Denne    sykdommen    er    en    betennelse    i
slimhinne     i     nese     sinus     (rhinitt),     som     ofte
forårsakes     av     virusinfeksjon.     Blir     det     ikke
behandlet   på   en   riktig   måte   og   til   riktig   tid,   vil
nesesekretet   bli   et   godt   underlag   for   bakterier.
I   dette   tilfellet   vil   det   vannaktige   sekretet   blir
tett,       purulent       og       det       kan       føre       til
luftveissykdommer    og    komplikansjoner    som
for           eks.           mellomøret           betennelse,
bihulbetennelse    og    bronkitt.    Spedbarn    eller
småbarn    kan    puste    kun    gjennom    nesen,   
hvis    de    har    tett    nese,    er    de    mer    utsatt    for
luftveisinfeksjoner.
For      å      hindre      eller      unngå      ubehag      og
luftveislidelser,   må   nesesekretet   fjernes   først.
Eldre   barn   er   i   stand   til   å   pusse   nesen,   men
spedbarn   og   småbarn   er   for   små   til   å   klare   det
selv     og         Baby-Vac®     Nasal     Aspiratorer     et
perfekt valg for det.
Om   det   er   ingen   snørr   i   oppsamlingssylinder
ved    bruk    av    Baby-Vac®    Nasal    Aspirator,   
suget stoppes.
En   oppsvulmende   slimhinne   kan   også   føre   til
sekret   som   selvfølgelig   kan   ikke   fjernes   ved   å
suge.    Om    en    forskjølelse    tar    lenger    tid    enn
noen   få   dager,   må   det   sjekkes   av   en   lege.   Det
kan    være    evt.    allergi,    falske    mandler    eller
eventuelle komplikasjoner som må utelukkes.
Dessuten        bruk        av        Baby-Vac®        Nasal
Aspiratornesedråper,                    antiphlogistics,
vitaminer    kan    være    nødvendig.    Antibiotika
trenges kun ved lege anbefaling.
Notified on the Ministry of Health Medsafe Database