© Anita Varøy / Varøy .NO ENK BabyVac ® Norge

Baby-Vac ® Nasal Aspirator

Velkommen til hjemmesiden vår. Her skal vi informere deg om bruk av Arianna Baby-Vac® Nasal Aspirator og artikler som er relatert til dette produktet. Vi håper at vår side kommer til å tilfredsstille nysgjerrigheten din og fjerner enhver tvil. Vennligst les vår Ofte Stilte Spørsmål (FAQ) side, der kan du finne svar på mange vanlige spørsmål. Introduksjon Arianna    Baby-Vac®    Nasal    Aspirator    ble    oppfunnet    i    Ungarn    i    1995.    Baby-Vac®    Nasal    Aspirator    bidrar    til    å    løse    følgende luftveisinfeksjons   problemene   som   er   knyttet   til   spedbarn:   nese,   bihuler   og   lungebetennelse   og   de   som   er   plaget   med   kronisk ørebetennelse. Kliniske   studier   ble   fullført   i   Østerrike   og   produktet   ble   TUV   og   ISO   registrert   i   Tyskland.   På   grunn   av   sin   utrolige   suksess   er   det   tilgjengelig     i     hele     Europa,Finnland,     Canada,New     Zealand,Mexico     ,     USA,     Tyrkiet     Sør     Afrika, Storbritannia osv . Vinner av „Beste PRODUKT FRA 2005” Fra Livskvalitet Omnimedia i Canada Winner of the "BEST PRODUCT OF 2005" From Quality Of Life Omnimedia in Canada En rennende nese - Viktigheten av å suge ut nesesekretet En   rennende   nese   for   babyer   og   småbarn   er   svært   vanlig.   Gjennomsnitt   lider   småbarn   av   forkjølelse   med   rennende   nese   seks   ganger   i året.   Denne   sykdommen   er   en   betennelse   i   slimhinne   i   nese   sinus   (rhinitt),   som   ofte   forårsakes   av   virusinfeksjon.   Blir   det   ikke   behandlet på   en   riktig   måte   og   til   riktig   tid,   vil   nesesekretet   bli   et   godt   underlag   for   bakterier.   I   dette   tilfellet   vil   det   vannaktige   sekretet   blir   tett, purulent   og   det   kan   føre   til   luftveissykdommer   og   komplikansjoner   som   for   eks.   mellomøret   betennelse,   bihulbetennelse   og   bronkitt. Spedbarn eller småbarn kan puste kun gjennom nesen, så hvis de har tett nese, er de mer utsatt for luftveisinfeksjoner. For   å   hindre   eller   unngå   ubehag   og   luftveislidelser,   må   nesesekretet   fjernes   først.   Eldre   barn   er   i   stand   til   å   pusse   nesen,   men   spedbarn og småbarn er for små til å klare det selv og Baby-Vac® Nasal Aspiratorer et perfekt valg for det. Om det er ingen snørr i oppsamlingssylinder ved bruk av Baby-Vac® Nasal Aspirator, må suget stoppes. En   oppsvulmende   slimhinne   kan   også   føre   til   sekret   som   selvfølgelig   kan   ikke   fjernes   ved   å   suge.   Om   en   forskjølelse   tar   lenger   tid   enn noen få dager, må det sjekkes av en lege. Det kan være evt. allergi, falske mandler eller eventuelle komplikasjoner som må utelukkes. Dessuten   bruk   av   Baby-Vac®   Nasal   Aspiratornesedråper,   antiphlogistics,   vitaminer   kan   være   nødvendig.   Antibiotika   trenges   kun   ved   lege anbefaling.
Tested, and Preferred by UNIVERSITAT ULM KLINIK
Notified on the Ministry of Health Medsafe Database
© Anita Varøy / Varøy .NO ENK - BabyVac ® Norge

Baby-Vac ®

Nasal Aspirator

Velkommen til hjemmesiden vår. Her skal vi informere deg om bruk av Arianna Baby- Vac® Nasal Aspirator og artikler som er relatert til dette produktet. Vi håper at vår side kommer til å tilfredsstille nysgjerrigheten din og fjerner enhver tvil. Vennligst les vår Ofte Stilte Spørsmål (FAQ) side, der kan du finne svar på mange vanlige spørsmål. Introduksjon Arianna     Baby-Vac®     Nasal     Aspirator     ble oppfunnet   i   Ungarn   i   1995.   Baby-Vac®   Nasal Aspirator      bidrar      til      å      løse      følgende luftveisinfeksjons       problemene       som       er knyttet     til     spedbarn:     nese,     bihuler     og lungebetennelse   og   de   som   er   plaget   med kronisk ørebetennelse. Kliniske    studier    ble    fullført    i    Østerrike    og produktet     ble     TUV     og     ISO     registrert     i Tyskland.   På   grunn   av   sin   utrolige   suksess   er det    nå    tilgjengelig    i    hele    Europa,Finnland, Canada,New   Zealand,Mexico   ,   USA,   Tyrkiet Sør Afrika, Storbritannia osv . Vinner   av   „Beste   PRODUKT   FRA   2005”   Fra Livskvalitet Omnimedia i Canada Winner   of   the   "BEST   PRODUCT   OF     2005" From    Quality    Of    Life    Omnimedia          in Canada En        rennende        nese        - Viktigheten     av     å     suge     ut nesesekretet En   rennende   nese   for   babyer   og   småbarn   er svært   vanlig.   Gjennomsnitt   lider   småbarn   av forkjølelse   med   rennende   nese   seks   ganger   i året.    Denne    sykdommen    er    en    betennelse    i slimhinne     i     nese     sinus     (rhinitt),     som     ofte forårsakes     av     virusinfeksjon.     Blir     det     ikke behandlet   på   en   riktig   måte   og   til   riktig   tid,   vil nesesekretet   bli   et   godt   underlag   for   bakterier. I   dette   tilfellet   vil   det   vannaktige   sekretet   blir tett,       purulent       og       det       kan       føre       til luftveissykdommer    og    komplikansjoner    som for           eks.           mellomøret           betennelse, bihulbetennelse    og    bronkitt.    Spedbarn    eller småbarn    kan    puste    kun    gjennom    nesen,    hvis    de    har    tett    nese,    er    de    mer    utsatt    for luftveisinfeksjoner. For      å      hindre      eller      unngå      ubehag      og luftveislidelser,   må   nesesekretet   fjernes   først. Eldre   barn   er   i   stand   til   å   pusse   nesen,   men spedbarn   og   småbarn   er   for   små   til   å   klare   det selv     og         Baby-Vac®     Nasal     Aspiratorer     et perfekt valg for det. Om   det   er   ingen   snørr   i   oppsamlingssylinder ved    bruk    av    Baby-Vac®    Nasal    Aspirator,    suget stoppes. En   oppsvulmende   slimhinne   kan   også   føre   til sekret   som   selvfølgelig   kan   ikke   fjernes   ved   å suge.    Om    en    forskjølelse    tar    lenger    tid    enn noen   få   dager,   må   det   sjekkes   av   en   lege.   Det kan    være    evt.    allergi,    falske    mandler    eller eventuelle komplikasjoner som må utelukkes. Dessuten        bruk        av        Baby-Vac®        Nasal Aspiratornesedråper,                    antiphlogistics, vitaminer    kan    være    nødvendig.    Antibiotika trenges kun ved lege anbefaling.
Notified on the Ministry of Health Medsafe Database